Herstelling en Onderhoud van Verwarming open op woensdag