Accessoires voor elektrische apparatuur voor buitengebruik X'OIL - 1 Aanbiedingen bij u in de buurt

  • X'OILx
Pennol Kruipolie Multifunctioneel 400 Ml zoom
4,79 €
Brico
Pennol Kruipolie Multifunctioneel 400 Ml
Van X'oil
Bij Brico
4,79 €

  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. : Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik
  • Inhoud : 400 ml
  • Houder onder druk.- : Beschermen tegen zon en niet blootstelen aan hogere temperaturen dan 50 °C.- Na gebruik niet doorbrengen of verbranden.- Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.- Tijdens gebruik niet roken. Buiten bereik van kinderen houden.- Zeer licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid.- Vergiftig voor het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.- Op een koele plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.- Spuitnevel niet inademen. Afval niet in de gootsteen werpen.- In geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Bekijk
Bekijk
  • 1
< Vorige
Volgende >
  • 1