Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

1
Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

Terrain à bâtir à vendre à Haaltert - 89.000 €

340
2
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 89.000 €

335
3
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 90.000 €

338
4
Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

Terrain à bâtir à vendre à Haaltert - 93.000 €

5
Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

Terrain à bâtir à vendre à Haaltert - 95.000 €

424
6
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 98.000 €

335
7
Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

Terrain à bâtir à vendre à Haaltert - 99.000 €

8
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 99.000 €

338
9
Terrain à bâtir à vendre à Kerksken

Terrain à bâtir à vendre à Kerksken - 109.000 €

475
10
Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

Terrain à bâtir à vendre à Haaltert - 120.000 €

705
11
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 124.000 €

427
12
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 124.000 €

465
13
Terrain à bâtir à vendre à Erpe

Terrain à bâtir à vendre à Erpe - 125.000 €

385
14
Terrain à bâtir à vendre à Erpe

Terrain à bâtir à vendre à Erpe - 125.000 €

352
15
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 129.500 €

420
16
Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

Terrain à bâtir à vendre à Haaltert - 130.000 €

525
17
Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

Terrain à bâtir à vendre à Haaltert - 130.000 €

525
18
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 135.000 €

449
19
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 135.000 €

427
20
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 137.000 €

465
21
Terrain à bâtir à vendre à Erpe-Mere

Terrain à bâtir à vendre à Erpe-Mere - 139.000 €

355
22
Terrain à bâtir à vendre à Haaltert

Terrain à bâtir à vendre à Haaltert - 145.000 €

450
23
Terrain à bâtir à vendre à Ninove

Terrain à bâtir à vendre à Ninove - 169.000 €

722
25
Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem

Terrain à bâtir à vendre à Denderhoutem - 230.000 €

648
26
Terrain à bâtir à vendre à Ninove

Terrain à bâtir à vendre à Ninove - 175.000 €

628