Terrain à bâtir à vendre à Nieuport

1
Terrain à bâtir à vendre à Nieuwpoort

Terrain à bâtir à vendre à Nieuwpoort - 265.000 €

125
2
Terrain à bâtir à vendre à Westende

Terrain à bâtir à vendre à Westende - 320.000 €

1262
3
Terrain à bâtir à vendre à Lombardsijde

Terrain à bâtir à vendre à Lombardsijde - 320.000 €

4
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 385.000 €

1070
5
Terrain à bâtir à vendre à Westende

Terrain à bâtir à vendre à Westende - 500.000 €

1391
6
Terrain à bâtir à vendre à Nieuwpoort

Terrain à bâtir à vendre à Nieuwpoort - 513.950 €

1082
8
Terrain à bâtir à vendre à Nieuwpoort

Terrain à bâtir à vendre à Nieuwpoort - 1.425.000 €

2247
9
Terrain à bâtir à vendre à Middelkerke

Terrain à bâtir à vendre à Middelkerke - 102.060 €

324
3 ch.
1 sdb
10
Terrain à bâtir à vendre à Middelkerke

Terrain à bâtir à vendre à Middelkerke - 110.000 €

300
11
Terrain à bâtir à vendre à Middelkerke

Terrain à bâtir à vendre à Middelkerke - 132.800 €

415
3 ch.
1 sdb
12
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 144.360 €

360
13
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 204.511 €

430
14
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 205.000 €

634
15
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 212.838 €

448
16
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 223.692 €

461
17
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 234.882 €

499
18
Terrain à bâtir à vendre à Ostende

Terrain à bâtir à vendre à Ostende - 235.000 €

1000
19
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 265.000 €

684
20
Terrain à bâtir à vendre à Coxyde

Terrain à bâtir à vendre à Coxyde - 275.000 €

684
21
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 278.828 €

593
22
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 290.000 €

23
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 297.284 €

632
24
Terrain à bâtir à vendre à Coxyde

Terrain à bâtir à vendre à Coxyde - 444.000 €

25
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 448.600 €

1223
26
Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke

Terrain à bâtir à vendre à Oostduinkerke - 575.000 €

1055