Lès deûs vîs roûcârds

ARTICLES JOURNAL VLAN  mercredi 26 février 2020 Vlan

MALMEDY |

Jules, to seû s’on banc â poûhon, djazéve, por lu, tot hôt:

–«wisse est-i èvôye si marlatcha! I m’avéve portant dit ki vêreût d’on côp après aveûr sutu à boldjî.»

Tot d’on côp, on gamin su prézinte duvant l’Jules:

–«C’èst vos «Monsieû Jules»?

–«Sûr qu’âye va! Pocquwè?» rèspond Jules.

Lu gamin: «c’èst ku dj’a one mâle novèle à v’z anoncî: lu Fritz èst èvôye foû d’Mâm’dî èt i m’a dit du v’ dîre k’in ruvêrè pus.»

Jules: «Cumint çoulà? Dju toume du hôt là! Mè pocwè nu m’a-t’i nin dit ârvèye lu même? Li a-dje dit one sacwèt foû vôye? Rawande on pôc: nos n’avans nin vunis po lès panses…»

Lu gamin: «abin âye, i a prit ses clik èt ses clak èt i a pèté à djâle!»

Jules: «bin mu v’la bin asteûr! Ku va-dje fér? Dju n’arêt pu nouke avoû kî djanzer.»

Lu Jules plora on moumint intes sès mins. C’èst adon ku l’gamin li d’ha:

–«Su vos volos bin, dju pôrè v’tuni cupagnîe duvin one «stacion» là wisse ku mès parints nu vont jamès, come çoulà dju pôrè aler beûre one djate d’Oxo bin èpicé avoû one biscuîte.»

–«Bin ki vasse! Dju t’rawârdrèt so l’place do Parc èt on z-îrè su rèstchanfer à «Neûr Dragon».

–«Djusqu’à l’samène Monsieû Jules»

–«Aye gamin, èt co mèrci du m’aveûr avèrti!»

Vlan

Commerces à découvrir